Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα

Η εξέταση υπερήχων είναι ανώδυνη απεικονιστική εξέταση που δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία, αλλά εκτελείται με τη χρήση ήχων πολύ υψηλής συχνότητας οι οποίοι δεν ενέχουν απολύτως κανένα κίνδυνο για την εξεταζόμενη. Αν δεν υπάρχει κάποια γνωστή ενεργή πάθηση, ο υπέρηχος γίνεται μια φορά το χρόνο στη διάρκεια του γυναικολογικού check up έτσι ώστε τα απεικονιστικά ευρήματα να συνεκτιμώνται με την κλινική εξέταση και η διάγνωση να είναι πιο αποτελεσματική.

Η υπερηχογραφική εξέταση μπορεί, όμως, να πραγματοποιείται και συχνότερα. Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με την κρίση του γιατρού και εφόσον η ασθενής χρειάζεται παρακολούθηση για κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα. Μέσω του υπερηχογραφήματος ελέγχονται με ευκρίνεια τα έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας και μπορούν να ανιχνευθούν πιθανές παθολογικές καταστάσεις που είναι ακόμη σε ασυμπτωματικό στάδιο, όπως κύστεις, ινομυώματα, φλεγμονές και πολύποδες.

Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας το υπερηχογράφημα είναι διακολπικό, καθώς αυτή η μέθοδος δίνει τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των γεννητικών οργάνων. Αν η γυναίκα δεν έχει ξεκινήσει σεξουαλικές επαφές, γίνεται διακοιλιακός υπέρηχος, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με ορισμένες εξαιρέσεις στη διάρκεια των πρώτων μηνών όπου προτιμάται το διακολπικό υπερηχογράφημα.

Αν και δεν υπάρχει «ιδανικό» χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια του έμμηνου κύκλου για τη διενέργεια του διακολπικού υπερήχου, η εξέταση θεωρείται καλύτερο να πραγματοποιείται κατά το πρώτο στάδιο του κύκλου. Αυτό συμβαίνει διότι τότε μπορεί να απεικονιστούν με τη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια τα έσω γεννητικά όργανα.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός αποστειρωμένου ηχοβολέα στον κόλπο της γυναίκας. Η είσοδος του αισθητήρα στον κόλπο γίνεται αργά, αφού προηγουμένως καλυφθεί με προφυλακτικό και επαλειφθεί με λιπαντικό, ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας και άνεσης κατά την εξέταση. Ο ηχοβολέας πλησιάζει στον τράχηλο της μήτρας και μπορεί να περιστραφεί ελαφρά ώστε να προσφέρει όσο το δυνατό πληρέστερη καταγραφή.

Το υπερηχογράφημα δίνει σαφείς εικόνες για το σχήμα και το μέγεθος της μήτρας, το πάχος του ενδομητρίου και τον όγκο και τη μορφολογία των ωοθηκών. Μπορεί να εντοπίσει πολύποδες και ινομυώματα, καλοήθεις ή κακοήθεις όγκους των γεννητικών οργάνων, φλεγμονές της πυέλου, παθολογικές καταστάσεις στις σάλπιγγες, κύστεις στις ωοθήκες, καθώς και το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

Ο υπέρηχος αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο διαγνωστικό «εργαλείο» και για την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης. Καταρχάς, μπορεί να ανιχνεύσει μια εξωμήτριο κύηση και αυτό επιτρέπει την πραγματοποίηση έγκαιρης παρέμβασης. Επιπλέον, σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης, ο υπέρηχος δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη του εμβρύου και σε συνδυασμό με άλλες διαγνωστικές εξετάσεις, διασφαλίζει ότι η πορεία προς τον τοκετό θα εξελιχθεί ακίνδυνα.

Το ιατρείο της κυρίας Βαρελά είναι εξοπλισμένο με σύγχρονη συσκευή υπερήχων που εκτελεί τρισδιάστατη απεικόνιση. Η μέθοδος αυτή βοηθά ακόμη και στη διερεύνηση ανωμαλιών οι οποίες είναι πιο δύσκολες στην ανίχνευση, όπως οι παθήσεις του ενδομητρίου. Η γιατρός έχει ιδιαίτερη εμπειρία και εκπαίδευση στη χρήση υπερήχων, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας).