Κατάψυξη (κρυοσυντήρηση) Ωαρίων

Κατά την διάρκεια της κρυοσυντήρησης ωαρίων, λαμβάνονται ωάρια τα οποία καταψύχονται και διατηρούνται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό γίνεται με σκοπό να μην υφίστανται αλλοιώσεις και να μπορούν στο μέλλον να αποψυχθούν και να γονιμοποιηθούν.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την λήψη των ωαρίων από τη γυναίκα είναι παρόμοια με το πρόγραμμα της κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης έως το στάδιο της ωοληψίας.

Η μέθοδος επιλέγεται:

  1. Για ιατρικούς λόγους. Σε γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο και πρόκειται να αρχίσουν χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία (δηλαδή θεραπείες που είναι πολύ πιθανό να καταστρέψουν το γενετικό υλικό).
  2. Για να δώσει τη δυνατότητα μελλοντικής τεκνοποίησης. Για παράδειγμα σε γυναίκες που δεν σκοπεύουν να κάνουν άμεσα οικογένεια, για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, αλλά θα ήθελαν να προστατεύσουν τη γονιμότητά τους ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσουν παιδιά μελλοντικά.
  3. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση σκοπεύει στην κατάψυξη των πλεοναζόντων ωαρίων.

Μέχρι σήμερα η κατάψυξη ωάριων δεν εμφάνιζε υψηλά ποσοστά επιτυχίας, αλλά με τη βελτίωση της τεχνολογίας οι πιθανότητες επιβίωσης και γονιμοποίησης βελτιώνονται συνεχώς. Η μέθοδος που εφαρμόζεται σήμερα είναι η υαλινοποίηση (Vitrification) η οποία, αντίθετα με τις παλαιότερες «slow freezing» τεχνικές κρυοσυντήρησης, αποτελεί ταχεία διαδικασία ψύξης που προστατεύει πιο αποτελεσματικά την ποιότητα των ωαρίων. Επιπλέον αυξάνει πολύ την πιθανότητα επιβίωσής τους αφού αποψυχθούν κι επομένως δημιουργεί σπουδαίες πιθανότητες να επιτευχθεί η κύηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία της μεθόδου είναι μεγαλύτερη όταν τα ωάρια έχουν ληφθεί σε σχετικά μικρές ηλικίες. Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες που πλησιάζουν τα 40 και προσφέρουν τα ωάρια τους για κατάψυξη έχουν μικρότερη πιθανότητα να τεκνοποιήσουν σε σχέση με εκείνες που βρίσκονται σε νεότερες ηλικίες.