Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Τι είναι η μικρογονιμοποίηση;

Σε πολλές περιπτώσεις ζευγαριών που αδυνατούν να συλλάβουν, η δυσλειτουργία έχει να κάνει με το σπέρμα του άνδρα. Μπορεί να σχετίζεται με χαμηλό αριθμό ή/και ελαττωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων ή άλλα προβλήματα του σπέρματος. Αυτά τα ζευγάρια μπορεί να ωφεληθούν από την τεχνική της μικρογονιμοποίησης (ICSI). Πρόκειται για διαδικασία κατά την οποία ένα σπερματοζωάριο τοποθετείται με ένεση απευθείας μέσα στο κυτταρόπλασμα κάθε ωαρίου. Εκτός από τις περιπτώσεις υπογονιμότητας που σχετίζονται με τον ανδρικό παράγοντα, μικρογονιμοποίηση προτείνεται ορισμένες φορές και όταν έχουν προηγηθεί απόπειρες γονιμοποίησης με συμβατική εξωσωματική, οι οποίες ήταν ατελέσφορες.

Ποιες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας;

Τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου είναι παρόμοια με αυτά της κλασικής εξωσωματικής γονιμοποίησης. Παρόμοια είναι και τα στάδια της διαδικασίας, με εξαίρεση αυτό της γονιμοποίησης που, στην περίπτωση της μικρογονιμοποίησης, περιλαμβάνει την παρέμβαση του εμβρυολόγου ο οποίος εισάγει ένα σπερματοζωάριο σε κάθε ωάριο ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό.

 

Είναι ασφαλής μέθοδος η μικρογονιμοποίηση;

Σε γενικές γραμμές η μικρογονιμοποίηση θεωρείται σχεδόν το ίδιο ασφαλής με την κλασική γονιμοποίηση. Πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη μικρογονιμοποίηση έχουν να κάνουν με ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο αποβολής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί γενετικές ανωμαλίες σε παιδιά που έχουν γεννηθεί με αυτή τη μέθοδο. Εκτιμάται, όμως, ότι αυτό του είδους τα προβλήματα μπορεί να σχετίζονται με τις αιτίες που ευθύνονταν για την υπογονιμότητα του ζευγαριού.