Δωρεά Σπέρματος

Η δωρεά σπέρματος είναι επιλογή για την απόκτηση παιδιού σε περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας, όπως η αζωοσπερμία (απουσία σπερματοζωαρίων από το σπέρμα), σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται γενετικές ανωμαλίες στο DNA του άνδρα οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού (όπως όταν υπάρχει ένα κληρονομικό νόσημα), αλλά και σε περιπτώσεις νέων γυναικών χωρίς σύντροφο οι οποίες επιθυμούν να τεκνοποιήσουν.

Η ελληνική νομοθεσία ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πραγματοποιείται η δωρεά σπέρματος. Ο δότης ελέγχεται λεπτομερώς για μία σειρά από νοσήματα, σωματικά και ψυχολογικά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μωρό που θα γεννηθεί θα είναι υγιές. Μετά τη λήψη, το σπέρμα παραμένει για τουλάχιστον έξι μήνες στην κατάψυξη. Ακολουθεί επανέλεγχος του δότη και, εφόσον παραμένει υγιής, το σπέρμα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί. Η ταυτότητα του δωρητή δεν γίνεται γνωστή στη γυναίκα ή το ζευγάρι, εφόσον όμως οι ενδιαφερόμενοι το ζητήσουν μπορεί να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες όπως το φύλο, το χρώμα μαλλιών, ματιών, το ύψος και το βάρος του δότη.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι είτε σπερματέγχυση (IUI) είτε εξωσωματική γονιμοποίηση. Αν η γυναίκα είναι νέα και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα γονιμότητας, οι πιθανότητες σύλληψης ήδη από τον πρώτο κύκλο εξωσωματικής είναι αυξημένες.

Δωρεά Ωαρίων

Γυναίκες με σοβαρά προβλήματα στις ωοθήκες, αδυναμία παραγωγής ωαρίων λόγω πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας ή εμμηνόπαυσης, καθώς και γυναίκες που δεν έχουν φτάσει στη σύλληψη ύστερα από επανειλημμένες θεραπείες εξωσωματικής ή έχουν κάποια γονιδιακή ανωμαλία που μπορεί να κληροδοτηθεί στο μωρό μπορούν να επιλέξουν τη μέθοδο της δωρεάς ωαρίων. Πρόκειται για μια διαδικασία που χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και εφαρμόζεται στην Ελλάδα υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία της χώρας μας. Οι δότριες είναι ανώνυμες, με ηλικία από 18 έως 35 έτη και υποβάλλονται σε μια σειρά εξετάσεων ώστε να διασφαλιστεί η υγεία του μωρού που θα γεννηθεί.

Η λήπτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε φρέσκα ωάρια είτε ωάρια που έχουν κρυοσυντηρηθεί και η διαδικασία που εφαρμόζεται είναι ένας τυπικός κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης που καταλήγει σε εμβρυομεταφορά.