Παρένθετη Μητρότητα

Ορισμένες γυναίκες αδυνατούν να κυοφορήσουν για ιατρικούς λόγους. Ενδεικτικά, μια εγκυμοσύνη δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με ασφάλεια σε περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών, όπως κακοήθειες, καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια, καθώς και όταν απουσιάζει η μήτρα λόγω αφαίρεσης ή όταν η μήτρα παρουσίαζει ανωμαλίες που έχουν ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στην επίτευξη σύλληψης ή πολλαπλές αποβολές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί λύση η παρένθετη μητρότητα, κατά την οποία μια γυναίκα, η παρένθετη μητέρα, κυοφορεί ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση το παιδί μιας άλλης γυναίκας. Η δεύτερη παρέχει τα ωάριά της που γονιμοποιούνται με το σπέρμα του συντρόφου της και το έμβρυο ή τα έμβρυα που προκύπτουν μεταφέρονται στη μήτρα της παρένθετης μητέρας. Τα κίνητρα της παρένθετης μητέρας είναι αλτρουιστικά και συχνά συμβαίνει να πρόκειται για φίλη ή για συγγενή του ζευγαριού.

Στην Ελλάδα, όπως και σε μία σειρά από άλλες χώρες, η παρένθετη μητρότητα είναι νόμιμη και πραγματοποιείται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το σχετικό νομικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία. Σημειώνεται ότι πριν από την εμβρυομεταφορά, απαιτείται άδεια δικαστηρίου.