Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι μια σύγχρονη μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και τη θεραπεία παθήσεων της μήτρας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μία συσκευή με πολύ λεπτή κάμερα, το υστεροσκόπιο, εισέρχεται στη μήτρα μέσω του κόλπου και μεταδίδει στο χειρουργό εικόνα υψηλής ευκρίνειας η οποία προβάλλεται σε μία οθόνη. Στο υστεροσκόπιο είναι δυνατή η προσαρμογή διάφορων ειδικών εργαλείων για την πραγματοποίηση επεμβάσεων.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η διαγνωστική υστεροσκόπηση είναι μια πολύ απλή διαδικασία, που διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας, διενεργείται με τη χρήση υστεροσκοπίου μικρής διαμέτρου και τις περισσότερες φορές η εξεταζόμενη δεν απαιτείται να πάρει κάποιας μορφής αναισθησία. Η διαγνωστική υστεροσκόπηση χρησιμοποιείται συχνά για να εντοπιστούν τα αίτια ανωμαλιών της περιόδου, όπως μεγάλη απώλεια αίματος, ασυνήθιστη διάρκεια ή ακανόνιστη εμφάνιση περιόδου, καθώς και μητρορραγία μεταξύ των περιόδων. Μέσω της μεθόδου μπορεί επίσης να εξακριβωθεί η αιτία επαναλαμβανόμενων αποβολών. Η λεπτομερής επισκόπηση του τραχήλου, του εσωτερικού της μήτρας και των στομίων των σαλπίγγων επιτρέπει στο γιατρό να σχηματίσει μια σαφή εικόνα για την ακριβή θέση, τη μορφή και την έκταση παθολογιών, όπως οι πολύποδες, τα ινομυώματα ή και ανατομικές δυσμορφίες που πιθανόν ευθύνονται για προβλήματα υπογονιμότητας. Για αυτό το λόγο όταν υπάρχει ένα ζήτημα υπογονιμότητας, πριν ληφθεί η απόφαση για τους ιατρικούς χειρισμούς που θα γίνουν προηγείται υστεροσκόπηση.

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Οι εφαρμογές της υστεροσκόπησης δεν περιορίζονται στη διάγνωση. Μέσω της επεμβατικης υστεροσκόπησης, χρησιμοποιώντας επιπλέον χειρουργικά όργανα μικρού μεγέθους, ο γιατρός μπορεί να προχωρήσει στην αφαίρεση παθολογικών ιστών χωρίς να απομείνουν υπολλείμματά τους, με την ελάχιστη δυνατή βλάβη της γύρω περιοχής. Πρόκειται για ένα σημαντικό άλμα προόδου στο πεδίο των χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς πριν από την εμφάνιση της υστεροσκόπησης η μέθοδος που εφαρμοζόταν για την αφαίρεση βλαβών ήταν η κλασική απόξεση – που υπολείπεται αισθητά από πλευράς αποτελεσματικότητας.

Επιπλέον, η υστεροσκόπηση πλεονεκτεί στο επίπεδο της ασφάλειας, καθώς παρουσιάζει πολύ μικρή πιθανότητα επιπλοκών. Πιθανά προβλήματα από την επέμβαση είναι η εμφάνιση αιμορραγίας ή περιορισμένης ενόχλησης τις ημέρες αμέσως μετά την υστεροσκόπηση (για την οποία αρκεί η λήψη κάποιου παυσίπονου) και, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, κάποια πιο σοβαρή λοίμωξη.

Πριν από την επέμβαση, δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Ιδανικό χρονικό σημείο για την πραγματοποίησή της θεωρούνται οι πρώτες μέρες μετά την τελευταία περίοδο. Η ασθενής λαμβάνει γενική αναισθησία και χρησιμοποιείται κολποδιαστολέας για να διευκολυνθεί η είσοδος του υστεροσκοπίου στον κόλπο. Η όλη διαδικασία συνήθως ολοκληρώνεται σε διάστημα μικρότερο της μιας ώρας και δεν απαιτείται νοσηλεία, παρά μόνον η προληπτική παραμονή της ασθενούς στο νοσοκομείο για λίγες ώρες.