Εξωσωματική (IVF) με διέγερση ωοθηκών και με φυσικό κύκλο

Ανάμεσα στις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, βασική θέση έχει η εξωσωματική γονιμοποίηση. Όπως είναι φανερό και από το όνομά της, πρόκειται για γονιμοποίηση εκτός σώματος, σε συνθήκες εργαστηρίου. Στη συνέχεια, εφόσον η απόπειρα είναι επιτυχής, το γονιμοποιημένο έμβρυο μεταφέρεται στη μήτρα. Μερικοί από τους λόγους για τους οποίους προχωρούμε σε εξωσωματική γονιμοποίηση είναι: κατεστραμμένες σάλπιγγες που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με χειρουργική επέμβαση, σοβαρές περιπτώσεις ενδομητρίωσης, ανδρικοί παράγοντες υπογονιμότητας, πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια και περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να χρειαστούν αρκετοί κύκλοι για την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Τι είναι η διέγερση ωοθηκών;

Για τη διέγερση των ωοθηκών χρησιμοποιούνται φάρμακα, μέσω των οποίων προκαλείται πολλαπλή ανάπτυξη ωοθυλακίων. Τα φάρμακα είναι ορμόνες, γοναδοτροπίνες, που βοηθούν στην ωρίμανση των ωοθυλακίων. Ακολουθεί η ωοληψία, δηλαδή η συλλογή των ωαρίων από τις ωοθήκες υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Μετά την ωοληψία, ακολουθεί η γονιμοποίηση των ωαρίων από το σπέρμα σε συνθήκες εργαστηρίου. Μερικές μέρες αργότερα, ένα ή περισσότερα έμβρυα τοποθετούνται στη μήτρα με τη διαδικασία της εμβρυομεταφοράς, η οποία είναι μια απλή, ολιγόλεπτη διαδικασία.

Η διέγερση των ωοθηκών με φάρμακα δεν εξαντλεί το απόθεμα ωαρίων κάθε γυναίκας, αφού ενισχύει την ωρίμανση όσων ωαρίων υπάρχουν ήδη στις ωοθήκες στη διάρκεια του συγκεκριμένου κύκλου. Όσον αφορά την ασφάλεια των φαρμάκων, πολυάριθμες μεγάλες μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση τους δεν αυξάνει την πιθανότητα γυναικολογικών ή άλλων καρκίνων και, γενικότερα, προβλημάτων υγείας.

Τι είναι η εξωσωματική με φυσικό κύκλο;

Πολλές γυναίκες δεν ανταποκρίνονται στη χορήγηση φαρμάκων για τη διέγερση των ωοθηκών τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει δυσπιστία για την ασφάλεια των φαρμάκων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του φυσικού κύκλου. Στο φυσικό κύκλο, απλώς παρακολουθείται η ωρίμανση του ωοθυλακίου που παράγεται κανονικά στη διάρκεια ενός κύκλου, μέσω υπερηχογραφήματος, και την κατάλληλη στιγμή ακολουθεί η ωοληψία. Ουσιαστικά, δηλαδή, απουσιάζει η φάση της ελεγχόμενης διέγερσης των ωοθηκών.

Με τη χρήση της μεθόδου του φυσικού κύκλου, δεν υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως η υπερδιέγερση των ωοθηκών και οι πολύδυμη κύηση. Από την άλλη πλευρά, με το φυσικό κύκλο η πιθανότητα σύλληψης είναι μικρότερη σε σχέση με την εξωσωματική που περιλαμβάνει χορήγηση φαρμάκων.